Archiv článků

Klenot zvaný voda

06.06.2008 16:30
Existuje enormní množství vody. Pitná voda je ale vzácná.   Navzdory tomu, že světové sladkovodní zásoby postupně klesají, mohou být i nadále dostatečné pro rostoucí počet obyvatel. O něco více než polovina světové populace má k dispozici 36 % existujících zásob sladké vody. Podle...

Význam mikrofiltrace

20.05.2008 12:15
Bakterie a prvoci patří mezi mikroorganismy s nejčastějším výskytem ve zdrojích pitné vody. Pro odstranění nejběžnějších druhů bakterií je možné použít mikrofiltr s velikostí filtrovacích průduchů do 0,3 mikronu. Jako filtrační média lze využít keramická nebo skelná vlákna a nebo...

Rizika infekcí z vody

12.05.2008 16:43
V mnoha oblíbených turistických destinacích nemají lidé přístup k veřejné vodovodní síti. Využívají proto jiné dostupné zdroje vody, kterými nahrazují pitnou vodu. To může mít závažné zdravotní důsledky. U vody ze studní, studánek a pramenišť se mikrobiologický rozbor provádí spíše...

Dezinfekce a ošetření pitné vody

28.04.2008 19:30
Dezinfekční látky ničí mikroorganizmy a zabraňují tím průniku patogenních látek do lidského organismu. Přísné normy pro úpravu pitné vody povolují použití následujících látek a postupů: plynný chlor, kapalný chlor, kysličník chloričitý, jód, sanace za využití ozonu, stříbra nebo a...

Ty nejnebezpečnější organizmy žijí ve vodě

20.04.2008 14:20
V pitné vodě, která není bezpečná, mohou být přítomny tři druhy původců patogenních infekcí. Jedná se o mikroorganizmy v podobě bakterií (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae), virů (Hepatitis A, Norwalk, Rotavirus, Poliovirus) nebo prvoků (Entamoeba...

Nebezpečné mikroorganizmy - prvoci

06.04.2008 18:20
Prvoci – malí ale extrémně odolní Prvoci jsou jednobuněčné živé organismy. Jsou ve vyšším vývojovém stádiu než baktérie. To se projevuje v jejich velikosti. Prvoci se do zdrojů pitné vody dostávají většinou ze zvířecích nebo lidských exkrementů. Dokud nenajdou hostitele, rozvíjí...

Původci infekčních chorob - viry

06.03.2008 16:50
Viry – drobní paraziti s nepříjemnými účinky Viry se mohou rozmnožovat pouze prostřednictvím živých buněk, protože nejsou schopny vlastní látkové přeměny (metabolismu). V důsledku jejich  malé velikosti je těžké je odfiltrovat z vody standardními mechanickými prostředky....

Původci patogenní nákazy - bakterie

04.03.2008 10:15
Bakterie - rychlá reprodukce Bakterie jsou jednobuněčné organizmy, které mají schopnost rychlého rozmnožování v teplém prostředí s dostatkem živin. Takové prostředí představuje zejména pitná voda. Bakterie se reprodukují prostřednictvím dělení. Při optimálních podmínkách je bakterie schopná...

Vliv intenzivního zemědělství na zdroje pitné vody

04.02.2008 08:00
Chemické látky jako herbicidy, pesticidy nebo minerální hnojiva a hnojiva pocházející z živočišné výroby mohou kontaminovat podzemní rezervy pitné vody. Pokud není kontaminace včas odhalena a nejsou přijata náročná sanační opatření, mohou tyto látky proniknout do zdrojů pitné vody....