Dezinfekce a ošetření pitné vody

28.04.2008 19:30

Dezinfekční látky ničí mikroorganizmy a zabraňují tím průniku patogenních látek do lidského organismu. Přísné normy pro úpravu pitné vody povolují použití následujících látek a postupů: plynný chlor, kapalný chlor, kysličník chloričitý, jód, sanace za využití ozonu, stříbra nebo a ultrafialového záření. Zmíněné úpravy vody je možné účinně využít pouze v případě, že jde o vizuálně čistou vodu.

Chlor, jód, stříbro a jejich kombinace představují vhodné řešení pro úpravu vody při cestování.

Chlor je nejčastěji používanou látkou pro úpravu vody. Mezi jeho výhody patří vedle rychlého účinku a dobré dostupnosti, snadná aplikace a variabilnost využití. Nicméně stejně jako mnoho jiných desinfekčních prostředků, chlor nemá dlouhotvrající efekt. Stojatá voda ošetřená chlorem je po určitém čase znovu kontaminována.

 Jód patří stejně jako chlor mezi halové prvky, nicméně vyznačuje se delší životností.  Z historických důvodů (jod pro úpravu pitné vody byl poprvé použit v britské a americké armádě) je ve většině anglosaských zemí dodnes populární ve formě tablet pro úpravu pitné vody. Značnou nevýhodou tohoto desinfekčního prostředku je nepříjemná chuť. Vysoké a opakované dávky jodu mohou v průběhu několika týdnů vést k poruchám štítné žlázy. Prostřednictvím filtrů s aktivním uhlím je možné odstranit z pitné vody jod, který byl aplikován z důvodu desinfekce vody.

Stříbro, resp. ionty stříbra, představují jednu z nejstarších metod pro eliminaci bakterií obsažených ve vodě určené pro konzumaci. Stříbro reaguje pomalu, nicméně jeho dlouhodobý efekt je vynikající. Dokáže zabránit vzniku mikrob po dobu až 6 měsíců od aplikace. Aplikace stříbra je optimálním řešením pro kemping v přírodě, delší pěší výlety, horolezectví, náročné cyklistické výlety nebo pro vodácký sport. Stějně tak je tento způsob úpravy pitné vody využíván pro ochranu veřejných zdrojů pitné vody nebo pro urgentní zásahy v případě živelných katastrof.

Aplikace kysličníku chloričitého si do nedávné doby vyžadovala užití generátoru v plynné formě. Nyní, je díky technickému posunu možné aplikovat tuto látku jednoduše ve formě tablet, které se přidají do upravované vody určené pro konzumaci. Mezi hlavní výhody kysličníku chloričitého patří jeho vysoký účinek proti mikroorganismům, rychlý průběh reakce a nezávislost na pH. Kromě zmíněných výhod je jediným desinfekčním prostředkem účinným i v případě úpravy zakalené vody. Jeho jedinou nevýhodou je vyšší cena.

Zpět