Vliv intenzivního zemědělství na zdroje pitné vody

04.02.2008 08:00

Chemické látky jako herbicidy, pesticidy nebo minerální hnojiva a hnojiva pocházející z živočišné výroby mohou kontaminovat podzemní rezervy pitné vody. Pokud není kontaminace včas odhalena a nejsou přijata náročná sanační opatření, mohou tyto látky proniknout do zdrojů pitné vody.

V závislosti na typu zemědělské půdy a způsobu obdělávání jsou chemické přísady použité za účelem zintenzivnění rostlinné výroby po určitém čase z půdy vyplaveny. Tyto látky následně pronikají do podzemních vod nebo jsou odplaveny prostřednictvím povrchových vod. Stopy některých insekticidů, například dichlordifenyltrichlorethan (DDT) byly objeveny dokonce v panenských vysokohorských jezerech vzdálených od zemědělských oblastí, ve kterých byly aplikovány. Průzkum dokazuje, že se DDT do těchto zdrojů krystalicky čisté vody dostalo prostřednictvím odpařované vody pocházející z oblasti s intenzivním zemědělstvím. Odpařená voda následně v podobě srážek zasáhla panenský horský region. Případ DDT je nicméně ojedinělý.

Obyvatelé zemědělských oblastí, víkendoví turisté i vyznavači outdoorových aktivit dnes mohou být klidnější. Naprostou většinu chemických látek používaných v zemědělství totiž představují organické sloučeniny, které mohou být z vody poměrně snadno odstraněny prostřednictvím filtrů využívajících technologie absorpce na aktivním uhlí.  

 

Zpět