Klenot zvaný voda

06.06.2008 16:30

Existuje enormní množství vody. Pitná voda je ale vzácná.  

Navzdory tomu, že světové sladkovodní zásoby postupně klesají, mohou být i nadále dostatečné pro rostoucí počet obyvatel. O něco více než polovina světové populace má k dispozici 36 % existujících zásob sladké vody. Podle průzkumu světové organizace UNESCO jsou každým dnem do řek a jezer vypouštěny dva milióny tun odpadních vod. Nadměrná těžba dřeva a likvidace ekologicky významných pralesů, intenzivní zemědělství a extenzivní výstavba dopravní infrastruktury stejně jako nekonečně narůstající turistický ruch mají enormní dopady na vodní rovnováhu v přírodě a na dostupné zdroje vody. Více než polovina z důležitých světových vodních toků trpí nadměrným znečištěním nebo vysycháním. V případě jezer a mokřadního ekosystému je situace ještě vážnější.

 

 97 % světových vodních zásob představuje slaná mořská voda. Dvě třetiny ze sladkovodních rezerv na naší modré planetě je zmraženo ve formě polárních ledovců. Dostupné sladkovodní zásoby představují pouhé 1 % z celkových světových zásob vody. To ale ještě neznamená, že jde o vodu pitnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý den se na světě spotřebuje 5.500 miliónů m3 vody. Toto množství je v současnosti nepochybně k dispozici. Ve skutečnosti je k dispozici dokonce desetinásobné množství. Problémem je ale geografické a sezónní rozdělení světových sladkovodních zásob. Četnost srážek se v průběhu roku mění. Pacifické ostrovy, Indie a Indonésie se těší vydatným dešťovým srážkám zatímco ve střední Africe je déšť neexistuje.

Zpět