Původci patogenní nákazy - bakterie

04.03.2008 10:15

Bakterie - rychlá reprodukce

Bakterie jsou jednobuněčné organizmy, které mají schopnost rychlého rozmnožování v teplém prostředí s dostatkem živin. Takové prostředí představuje zejména pitná voda. Bakterie se reprodukují prostřednictvím dělení. Při optimálních podmínkách je bakterie schopná dělení za dobu kratší než deset minut. Při snaze bakterií žít, přijímat potravu a rozmnožovat se dochází u patogenních bakterií k narušení hostitelského organismu. Dostavují se sílící příznaky infekčního onemocnění.

Ne všechny bakterie jsou nebezpečné, nicméně pokud se dostanou do pitné vody společně s dalšími faktory znečištění vody v podobě zvířecích nebo lidských exkrementů, riziko nákazy je velmi vysoké. Pitná voda musí být proto před konzumací vždy upravena prostřednictvím speciálních chemických přípravků nebo musí být bakterie z vody odstraněny prostřednictvím mikrofiltrů.

 

Tři nejvýznamnější původce patogenních infekcí představují bakterie, viry a prvoci.

 

Zpět