Význam mikrofiltrace

20.05.2008 12:15

Bakterie a prvoci patří mezi mikroorganismy s nejčastějším výskytem ve zdrojích pitné vody. Pro odstranění nejběžnějších druhů bakterií je možné použít mikrofiltr s velikostí filtrovacích průduchů do 0,3 mikronu. Jako filtrační média lze využít keramická nebo skelná vlákna a nebo plasty. Paraziti, jako např. bičíkovci rodu Giardia nebo Cryptosporidium jsou mnohem větší (1 až 15 mikronů) a mohou být odstraněny z pitné vody pomocí mikrofiltrů s průduchy do velikosti 1 mikronu.

Při mechanické filtraci s využitím mikrofiltru prochází voda vždy přímo filtrovacím médiem. Částice jsou zachyceny na povrchu filtrovacího média. Výhodou keramických filtrů je, že mohou být vyčištěny a opakovaně použity. Pružnost skelných vláken umožňuje zvlnění struktury filtru a vytvoření extrémně velkého povrchu filtru při relativně malém objemu filtru. Z tohoto důvodu mají filtry vybavené skelným vláknem velmi vysokou absorpční kapacitu.

Mikrofiltry jsou schopné mechanicky zadržet bakterie a prvoky. Naproti tomu chemické procesy desinfekce pitné vody umožňují zničení choroboplodných zárodků, ale neumožňují jejich odstranění z vody.

 

 

Zpět