Rizika infekcí z vody

12.05.2008 16:43

V mnoha oblíbených turistických destinacích nemají lidé přístup k veřejné vodovodní síti. Využívají proto jiné dostupné zdroje vody, kterými nahrazují pitnou vodu. To může mít závažné zdravotní důsledky.

U vody ze studní, studánek a pramenišť se mikrobiologický rozbor provádí spíše výjimečně. To platí dvojnásob v méně rozvinutých oblastech, ve kterých převládá venkovská populace. Zásoby povrchové vody často nahrazují pitnou vodu, což přináší vysoká zdravotní rizika.   

Mezi nejběžnější rizika na cestách patří patogenní infekce jako jsou bakterie, viry a prvoci nacházející se ve zdrojích pitné vody.Hlavní zdroj nákazy jsou lidské nebo zvířecí exkrementy, které se dostanou do kontaktu s vodou určenou ke konzumaci. Takto kontaminovaná voda může při konzumaci vést k prudké infekci organismu. Pro rozšíření nákazy nemusí často dojít ke konzumaci kontaminované vody, stačí její použití při opláchování zeleniny nebo ovoce, popř. při umývání nádobí nebo praní prádla. Z těchto důvodu evropská legislativa (směrnice 98/83/ES) stanoví, že i voda určená pro sprchování, praní prádla a mytí nádobí musí mít kvalitu pitné vody. 

Zpět