CERTIBox CB 250 (prášek)

CERTIBox CB 250 (prášek)

CERTIBox CB 250 - kombinovaný přípravek pro čištění nádrží a systémů na pitnou vodu a dezinfekci uchovávané vody. (POZOR! Přípravek byl schválen k používání v EU, v ČR však testován nebyl.) Balení obsahuje:

CERTINOX TankRein CTR 250P

CERTINOX TankFrisch CTF 25P

CERTISIL Combina CC 10000P

 

Cena celého kompletu:

1 500 Kč vč. DPH

 

CERTINOX TankRein CTR 250P

Ve vodě rozpustný prášek v praktickém balení k snadnému a efektivnímu čištění systémů pitné vody. Přípravek eliminuje řasy a baktérie na vnitřních stranách nádrží, potrubí a čerpadel v systémech pitné vody a působí preventivně proti jejich opakovanému uchycování. 

V systémech pitné vody v průběhu jejich používání vznikají povlaky z řas, baktérií a vodního kamene, a to v důsledku změny výše hladiny, teploty a vlhkosti. Tyto změny jsou příčinou opakovaného infikování stěn systémů (nádrží). Obvyklé přípravky na bázi čistého stříbra jsou v takových případech neúčinné.

Účinné látky:

Peroxid vodíku, dichlorokomplex sodno-stříbrný, peroxomonosíran

Dávkování a způsob použití:

1 g prášku do 1 l vody. 2 x ročně (na počátku a na konci sezóny) vyčistěte nádrž pomocí ve vodě rozpuštěného přípravku CERTINOX TankRein (prášek). Doporučuje se nechat přípravek působit 8 až 10 h (nejlépe přes noc) dle stupně znečištění nádrže. Poté by mělo následovat opláchnutí systému pomocí přípravku CERTINOX TankFrisch (prášek) a dezinfekce pomocí CERTISIL Combina (prášek).

Peroxid je dle nařízení týkajících se pitné vody přípustný k oxidaci látek obsahujících vodu. Přípravek CERTINOX TankRein (prášek) je nejedovatý, avšak musí být uchován mimo dosah dětí. Nemá negativní dopad na systémy z následujících materiálů: guma, plast, nerez, hliník a mosaz. K čištění nádrží jej používejte vždy rozpuštěný ve vodě, čímž zabráníte tvorbě hrudek. Jedná se o biologicky odbouratelný a ekologicky šetrný výrobek.

Balení: 250 g prášku na 250 l
Životnost: 5 let od data uvedeného na obalu

 

CERTINOX TankFrisch CTF 25P

Ve vodě rozpustný prášek v praktickém balení k snadnému a efektivnímu čištění systémů pitné vody. Přípravek eliminuje vodní kámen, nepříjemnou pachuť a zápach nádrží, potrubí a čerpadel v systémech pitné vody a působí preventivně proti jejich opakovanému objevování.

V systémech pitné vody v průběhu jejich používání vznikají povlaky z vodního kamene, což v případě čerpadel zrychluje jejich opotřebovávání nebo zcela poškozuje některé jejich součásti typu rotorů. V nádržích se při dlouhodobém uchovávání vody tvoří široký pás (okraj), který je živnou půdou pro baktérie. Ve špatně odvětraných nádržích a potrubí se kromě toho objevuje zápach zatuchliny a nepříjemná pachuť, které se samozřejmě přenášejí do vody. Přípravek rovněž odstraňuje plastovou pachuť nových nádrží. CERTINOX TankFrisch (prášek) je snadno rozpustný, bez zápachu a nevyžaduje naráz opakované použití.

Účinné látky:

Kyselina citrónová, dichlorokomplex sodno-stříbrný

Dávkování a způsob použití:

10 g prášku do 1 l vody. 2 x ročně po očištění přípravkem CERTINOX TankRein (prášek) vypláchněte systém pomocí v horké (ne vroucí) vodě rozpuštěného přípravku CERTINOX TankFrisch (prášek). Doporučuje se nechat přípravek působit 8 až 10 h (nejlépe přes noc) dle stupně původního znečištění nádrže. Poté by měla následovat dezinfekce pomocí přípravku CERTISIL Combina (prášek).

Kyselina citrónová se považuje za potravinu. Přípravek CERTINOX TankRein (prášek) je nejedovatý, avšak musí být uchován mimo dosah dětí. Nemá negativní dopad na systémy z následujících materiálů: guma, plast, nerez, hliník a mosaz. K čištění nádrží jej používejte vždy rozpuštěný ve vodě, čímž zabráníte tvorbě hrudek. Jedná se o biologicky odbouratelný a ekologicky šetrný výrobek.

Balení: 250 g prášku na 25 l
Životnost: 5 let od data uvedeného na obalu

 

CERTISIL Combina CC 10000P

Rozpustný prášek v praktickém balení k rychlé a efektivní dezinfekci a konzervaci pitné vody ve skleněných nebo plastových nádržích. Přípravek eliminuje baktérie, viry a většinu prvoků do 30 minut, prvoky Lamblie (Giardia Intestinalis) do 120 minut a konzervuje pitnou vodu po dobu 6 měsíců. 

Přípravek používejte pouze k ošetření vizuálně čiré vody. V případě jakkoli zakaleného vodního zdroje vodu nejprve zfiltrujte mechanickým filtračním systémem KATADYN

Přípravek se používá v oblastech a státech se zhoršenou dostupností kontrolované pitné vody. Dále k přípravě bezpečné vody ke konzumaci a osobní hygieně ze zdrojů s prokázanou nebo pravděpodobnou mikrobiologickou závadností. Ideální pro uchovávání vody ve vodních nádržích, v klimatizačních systémech, v topných systémech, ve zvlhčovačích vzduchu, studnách, inkubátorech a v dalších obdobných zařízeních. Přípravek je využitelný též k zajištění pitné vody v krizových situacích, jako jsou záplavy a povodně. Vzhledem k účinnosti, balení a době použitelnosti je také velmi vhodný pro profesionální organizace a ozbrojené složky.

Účinné látky:

Chlornan vápenatý 24,5 mg/g, chlorid stříbrný 10,6 mg/g. Všechny obsažené látky jsou povoleny k použití v pitné vodě.

Dávkování a způsob použití:

1 g prášku na 100 l čiré vody pokojové teploty. Do prázdné nebo z poloviny plné nádoby na vodu vsypte potřebné množství prášku (dávkování viz výše). Poté doplňte nádobu na požadované množství vody, při čemž dojde k rozpuštění prášku ve vodě (nerozpouštějte prášek v malém množství vody. Stříbro se nerozpustí a přípravek ztrácí účinnost). Další míchání není nutné. Po 30 minutách působení jsou eliminovány baktérie, viry a většina prvoků. Pro eliminaci Lamblií a v případě dezinfekce velmi chladné vody je třeba nechat přípravek působit celkově 120 minut.

NAŠE TIPY:

Pro odstranění případné chlorové příchuti po dezinfekci přípravkem CERTISIL Combina (prášek) použijte dechlorační činidlo MICROPUR Antichlorine.

Balení: 100 g prášku na 10 000 l vody
Životnost: 3 roky od data uvedeného na obalu