Ruční a elektrické odsolovače vody

Ruční a elektrické odsolovače vody

... jsou zařízení k výrobě pitné vody z vody slané fungující na bázi reverzní osmózy. V nabídce máme jak ruční (záložní, bezpečnostní), tak i elektrické desalinátory k použití na jachtách či při sea kajakingu.

Jak to všechno začalo

V roce 1980 pocítilo americké námořnictvi potřebu přenosného manuálního desalinátoru k výrobě nouzového množství pitné vody pro trosečníky z potopených plavidel a sestřelené piloty. Odpovědí společností skupiny KATADYN bylo inovativní řešení, tzv. Energy Recovery System - princip návratu energie.

K odstranění soli z mořské vody je zapotřebí velkého tlaku, čehož bylo lze dosáhnout pouze za použití velkého množství energie, což nebyl problém v případě velkých plavidel majících množství zdrojů a prostoru. Čerstvá pitná voda na lodi byla proto luxusem pouze pro několik vyvolených. 

 

Energy Recovery System vyvinutý společností KATADYN využívá energii proudu odpadní slané vody, která je pod velkým tlakem. Tento proud je nasměrován do zadní části pístu a je využit k dalšímu tahu. Energie tedy zůstává v systému, čímž se výrazně snižují nároky na zdroje potřebné k výrobě pitné vody.

 

Za použití této unikátní technologie vyvinula společnost KATADYN jediný na světě existující manuální desalinátor. Technologie byla následně uzpůsobena rovněž pro elektrický provoz, čímž se z luxusní sladké vody stala pitná voda dostupná na požádání širokému okruhu námořníků. Dnes jsou desalinátory téměř standardním vybavením plavidel a KATADYN vede v nabídce energeticky nejúspornějších řešení.

 

Ruční desalinátory 

V situacích typu ztroskotání lodi je přístup k pitné vodě kritickým pro přežití posádky. Množství pitné vody nutné pro přežití lze zajistit pomocí ručního odsolovacího zařízení. 

Vybavení pro krizové situace je tím posledním, o čem by majitel plavidla či posádka chtěli přemýšlet, natož je používat. Nicméně pokud krizová situace nastane, je nouzové vybavení tím, nač jediné se mohou spolehnout. Je obecně známo, že bez jídla lze přežít i několik týdnů, avšak bez vody pouze několik dnů.

 

Samostatně plující britský jachtař Tony Bullimore byl během závodu kolem světa čtyři dny uvězněn pod převráceným plavidlem, než jej byl pátrací tým schopen lokalizovat. Přežil jen díky vodě, kterou si sám vyrobil. Přístrojem, který mu v tom pomohl, byl malý manuální Survivor tvořící součást nouzového vybavení lodi. 

 

Americká vláda nařídila na záchranných člunech svého námořnictva výměnu obvyklých barelů s pitnou vodou za manuální odsolovací zařízení. Dva modely manuálních desalinátorů splňující příslušné požadavky se vyrábějí ve Švýcarsku a jedná se o jediné manuální desalinátory na světě.

 

Naše desalinátory Survivor 06 a  Survivor 35 jsou určeny pro nouzové použití, avšak rovněž tam, kde není k dispozici elektřina. V žádném nouzovém vybavení ani v záchranném člunu by manuální desalinátor KATADYN rozhodně neměl chybět. Tato kompaktní, lehká a uživatelsky přátelská zařízení dokáží zajistit dostatek pitné vody k zabránění dehydratace či dokonce ztráty na životě.

 

PŘEHLED PRODUKTŮ

 

Elektrické desalinátory 

 

Při přípravě plavby je třeba mít na paměti, že pitná voda je jednou z mála věcí, která bude potřeba neustále. Možnost vyrobit si pitnou vodu, kdykoliv je potřeba, nesmírně zvýší komfort plavby. Zatímco ostatní budou shánět po přístavech pitnou vodu, která bývá drahá a jejíž kvalita může být diskutabilní, vy můžete trávit večer v odlehlé zátoce se sklenkou v ruce pozorováním západu slunce, zatímco váš PowerSurvivor bude bude tiše konat své malé zázraky.

 

Elektricky poháněné odsolovače KATADYN byly vyvinuty pro použití v náročných podmínkách, jsou kompaktní a jednoduché na ovládání. Každý jednotlivý kus je pečlivě testován, zda splňuje přísné výkonnostní normy. Ze dvou modelů (při čemž každý existuje ve dvou napěťových variantách), které jsou v současnosti k dispozici, si zajisté vyberete ten, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.

 

PŘEHLED PRODUKTŮ