Vítejte ve světě bezpečné vody!

Voda - H2O - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku spojené polární kovalentní vazbou je tou nejrozšířenější sloučeninou na naší planetě. Na povrchu zeměkoule je však rozdělena velice nerovnoměrně, využitelné sladkovodní zásoby představují pouhé jedno procento z celkového množství vody. To však nicméně neznamená, že se jedná o bezpečnou vodu vhodnou ke konzumaci.

Přístup k nezávadné sladké vodě není samozřejmostí. Povrchové vody jsou životním prostředím bezpočtu člověku nebezpečných mikroorganizmů, které často pronikají jak do zdrojů podpovrchových, tak také do primárních zdrojů pitné vody. Ať už kdekoliv mimo domov požijete byť malé množství vody v jakékoliv formě, nikdy si nemůžete být jisti její kvalitou a původem.

Aniž byste si to možná dosud uvědomili, konzumace závadné vody obsahující patogenní mikroorganizmy představuje největší riziko pro vaše zdraví při cestování a pobytu v přírodě.

Nepříjemným zdravotním komplikacím a následkům požití kontaminované vody se můžete snadno vyhnout s pomocí celosvětově prověřených systémů KATADYN. Začtěte se dále do informací na těchto stránkách a dozvíte se, že použití výrobků KATADYN je nejen jednoduché, ale zároveň také představuje jednu z vůbec nejlevnějších cest k získání bezpečné vody (prosté patogenů) mimo váš domov.