CERTIBOX CB 250

POZOR! PŘÍPRAVEK BYL SCHVÁLEN K POUŽÍVÁNÍ V EU, V ČR VŠAK TESTOVÁN NEBYL.

CERTIBox CB 250 je kombinovaný přípravek pro čištění nádrží a systémů na pitnou vodu a dezinfekci uchovávané vody. Balení obsahuje: CERTINOX TankRein CTR 250P, CERTINOX TankFrisch CTF 25P a CERTISIL Combina CC 10000P. 

Doporučená MC vč. DPH: 1 500 Kč


CERTINOX TankRein CTR 250P

Ve vodě rozpustný prášek v praktickém balení k snadnému a efektivnímu čištění systémů pitné vody. Přípravek eliminuje řasy a baktérie na vnitřních stranách nádrží, potrubí a čerpadel v systémech pitné vody a působí preventivně proti jejich opakovanému uchycování.

V systémech pitné vody v průběhu jejich používání vznikají povlaky z řas, baktérií a vodního kamene, a to v důsledku změny výše hladiny, teploty a vlhkosti. Tyto změny jsou příčinou opakovaného infikování stěn systémů (nádrží). Obvyklé přípravky na bázi čistého stříbra jsou v takových případech neúčinné.

Účinné látky: Peroxid vodíku, dichlorokomplex sodno-stříbrný, peroxomonosíran

Dávkování a způsob použití: 1 g prášku do 1 l vody. 2 x ročně (na počátku a na konci sezóny) vyčistěte nádrž pomocí ve vodě rozpuštěného přípravku CERTINOX TankReink. Doporučuje se nechat přípravek působit 8 až 10 h (nejlépe přes noc) dle stupně znečištění nádrže. Poté by mělo následovat opláchnutí systému pomocí přípravku CERTINOX TankFrisch a dezinfekce pomocí CERTISIL Combina. Peroxid je dle nařízení týkajících se pitné vody přípustný k oxidaci látek obsahujících vodu. Přípravek CERTINOX TankRein je nejedovatý, avšak musí být uchován mimo dosah dětí. Nemá negativní dopad na systémy z následujících materiálů: guma, plast, nerez, hliník a mosaz. K čištění nádrží jej používejte vždy rozpuštěný ve vodě, čímž zabráníte tvorbě hrudek. Jedná se o biologicky odbouratelný a ekologicky šetrný výrobek.

Balení: 250 g prášku na 250 l

Životnost: 5 let


CERTINOX TankFrisch CTF 25P

Ve vodě rozpustný prášek v praktickém balení k snadnému a efektivnímu čištění systémů pitné vody. Přípravek eliminuje vodní kámen, nepříjemnou pachuť a zápach nádrží, potrubí a čerpadel v systémech pitné vody a působí preventivně proti jejich opakovanému objevování.

V systémech pitné vody v průběhu jejich používání vznikají povlaky z vodního kamene, což v případě čerpadel zrychluje jejich opotřebovávání nebo zcela poškozuje některé jejich součásti typu rotorů. V nádržích se při dlouhodobém uchovávání vody tvoří široký pás (okraj), který je živnou půdou pro baktérie. Ve špatně odvětraných nádržích a potrubí se kromě toho objevuje zápach zatuchliny a nepříjemná pachuť, které se samozřejmě přenášejí do vody. Přípravek rovněž odstraňuje plastovou pachuť nových nádrží. CERTINOX TankFrisch je snadno rozpustný, bez zápachu a nevyžaduje naráz opakované použití.

Účinné látky: kyselina citrónová, dichlorokomplex sodno-stříbrný

Dávkování a způsob použití: 10 g prášku do 1 l vody. 2 x ročně po očištění přípravkem CERTINOX TankRein vypláchněte systém pomocí v horké (ne vroucí) vodě rozpuštěného přípravku CERTINOX TankFrisch. Doporučuje se nechat přípravek působit 8 až 10 h (nejlépe přes noc) dle stupně původního znečištění nádrže. Poté by měla následovat dezinfekce pomocí přípravku CERTISIL Combina. Kyselina citrónová se považuje za potravinu.

Balení: 250 g prášku na 25 l

Životnost: 5 let


CERTISIL Combina CC 10000P

Rozpustný prášek v praktickém balení k rychlé a efektivní dezinfekci a konzervaci pitné vody ve skleněných nebo plastových nádržích. Přípravek eliminuje baktérie, viry a většinu prvoků do 30 minut, prvoky Lamblie (Giardia Intestinalis) do 120 minut a konzervuje pitnou vodu po dobu 6 měsíců.

Přípravek používejte pouze k ošetření vizuálně čiré vody. V případě jakkoli zakaleného vodního zdroje vodu nejprve zfiltrujte mechanickým filtračním systémem KATADYN.

Přípravek se používá v oblastech a státech se zhoršenou dostupností kontrolované pitné vody. Dále k přípravě bezpečné vody ke konzumaci a osobní hygieně ze zdrojů s prokázanou nebo pravděpodobnou mikrobiologickou závadností. Ideální pro uchovávání vody ve vodních nádržích, v klimatizačních systémech, v topných systémech, ve zvlhčovačích vzduchu, studnách, inkubátorech a v dalších obdobných zařízeních. Přípravek je využitelný též k zajištění pitné vody v krizových situacích, jako jsou záplavy a povodně. Vzhledem k účinnosti, balení a době použitelnosti je také velmi vhodný pro profesionální organizace a ozbrojené složky.

Účinné látky: chlornan vápenatý 24,5 mg/g, chlorid stříbrný 10,6 mg/g. Všechny obsažené látky jsou povoleny k použití v pitné vodě.

Dávkování a způsob použití: 1 g prášku na 100 l čiré vody pokojové teploty. Do prázdné nebo z poloviny plné nádoby na vodu vsypte potřebné množství prášku (dávkování viz výše). Poté doplňte nádobu na požadované množství vody, při čemž dojde k rozpuštění prášku ve vodě (nerozpouštějte prášek v malém množství vody. Stříbro se nerozpustí a přípravek ztrácí účinnost). Další míchání není nutné. Po 30 minutách působení jsou eliminovány baktérie, viry a většina prvoků. Pro eliminaci Lamblií a v případě dezinfekce velmi chladné vody je třeba nechat přípravek působit celkově 120 minut.

Balení: 100 g prášku na 10 000 l vody

Životnost: 3 roky 


NAŠE TIPY:

Pro odstranění případné chlorové příchuti po dezinfekci přípravkem CERTISIL Combina použijte dechlorační činidlo MICROPUR Antichlorine.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT